19 พฤศจิกายน 2551

-เฉลยเกมย้ายก้านไม้ขีดไฟ

เฉลย : ก้านไม้ไฟเรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม 5 รูป ยกก้านไม้ขีด 2 อันบนสุดทางซ้ายออก จะพบว่าเหลือสี่เหลี่ยมทั้งหมด 4 รูป
http://www.mc41.com/game/menu.htm http://www.mc41.com/education/question.htm

ไม่มีความคิดเห็น: